Agroelikagaien Egintza

 • Aholkularitza teknikoa instalazioen eta hornikuntzaren diseinuan
 • Elikagaien Osasun-Erregistro Orokorra (EOEO) izapidatzea eta Jardunean jartzeko Osasun Baimenak (JOB) lortzea
 • Arrisku eta Kontrol-Puntu Kritikoen Analisietako (AKPKA) Autokontrol Sistemen diseinu, garapen eta ezarpena eta beren malguketak
 • Ostalaritzan Autokontrol Plan Orokorra Eusko Jaurlaritza
 • AKPKA segimendua (check list, dokumentazio berrazterketa...)
 • AKPKA planaren funtzionamenduaren egiaztapena (zuzendaritzaren aldetik berrazterketak, analisien kontrola...)
 • Auditoriak: AKPKA barnekoak, IFS, BRC, Q kalitatea, eta kanpokoak hornitzaileentzat
 • Kontrola: produktuak, lehengaiak, azalerak, ura eta giroa
 • Alergeno kontrola
 • Garbitasun Plan Orokorren (GPO) diseinua, garapena eta ezarpena
 • IFS/BRC eta Q Estandarren diseinua, garapena eta ezarpena
 • Bermatzeko planak idaztea
 • Hornitzaileak kontrolatzea eta homologatzea
 • Etiketatzeko aholkatzea
 • Produktuen trazabilitate-sistemen diseinua eta ezarpena
 • Produktuen fitxa teknikoak lantzea
 • Ekipoak kalibratzea eta balioestea
 • Elikagaien Legerian aholkatzea eta Arauetan Zaindari Zerbitzua
 • Produktuen balio-bizitza (iraungitze) azterketak