• Segregazioak, agregazioak eta partzelazioak.
  • Lursailen kokapena bilatu eta aurkitzea.
  • Lursailak eta eraikinak kudeatzea notariotza eta jabetza erregistroentzat.
  • Lursailak eta eraikinak kudeatzea katatroarentzat.
  • Lursailak kudeatzea udalentzat.