• Lur beteketak
  • Lorzoru egokitzapenak, landatar helburukoak
  • Apalkatzeak eta zapaldatzeak, nekazaritzako helburukoak