• Ingurumen-Eragineko Azterketa (IEA)
  • Ingurumen-Eragineko Baterako Balioespen Azteketa (IEBBA)
  • Ingurumeneko Baimen Bateratua (IBBA)